Høringssvar fra Cathrine Therese Dullum

Dato: 21.03.2022

Jeg er imot dette. Jeg er for frihet og vern av menneskerettigheter.