Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 490628

Dato: 20.03.2022

Jeg er uenig! Ingen forskrifter burde utvides