Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 516329

Dato: 06.03.2022

Vi er og skal være et fritt selvstendig Norge ,uten tvang .
Nå må det være slutt på dette /denne leken med folks liv .Nok er Nok