Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 192917

Dato: 10.03.2022

NEI til forslaget om å forlenge unntaksregimet enda et år.

Forslaget er i strid med norsk lov. Er det grunn til å tro at det er andre krefter som pusher på for å gjennomføre dette i vårt land?

Hvis regjering og helsemyndigheter hadde gjort jobben sin med å sørge for tilstrekkelig sykehuskapasitet, ville situasjonen aldri blitt prekær under en såkalt pandemi.

Vi har lagt merke til at sykehuskapasiteten har gått drastisk tilbake gjennom de siste ti - tyve årene. En villet politikk?

Så lenge denne kapasiteten er for dårlig, vil det alltid bli mulighet til å skylde på belastning på helsevesenet ved eventuelle nye pandemier.

Helsemyndighetene har IKKE gjort befolkningen tilstrekkelig oppmerksom på betydningen av en sunn livsstil og tilstrekkelig inntak av D vitaminer for å holde seg friske.

Konsekvensen av å bruke disse virkemidlene vil føre til ytterligere belastning på sårbare grupper i befolkningen. Barn og unge får sine liv ødelagt av tiltakene, men det spiller kanskje ingen rolle?

FORSLAGET ER Å ANSE FOR DIKTATORISK og MÅ SKRINLEGGES UMIDDELBART.