Høringssvar fra Christopher Torjusrød

Dato: 17.03.2022

Nei jeg er sterkt imot utvidelse av de to nevnte lovene, det er stikk i strid med grunnloven, menneskerettighetene og Naturens lov. Ingen har rett til å tvinge folk til å gjøre noe de kan ta skade av. Vi vil ha et samfunn der mennesker kan bestemme over egen kropp, og ferdes fritt. Dette er ett tyrannisk forslag jeg er helt imot. Dere er våre tjenere ikke våre herskere.