Høringssvar fra Anders Mæland

Dato: 21.03.2022

Nå må det da være åpenbart at dette viruset ikke er farligere enn en vanlig influensa eller tilmog med forkjølelse. Skal lista legges på dette nivået vil vi i all fremtd måtte leve med disse drakonoske og hodeløse tiltakene. Kløften mellom de som tror blindt og er lammet av frykt og de som har et snev av kritisk sans igjen, blir større og større. Flere og flere mister mere og mere tillit til myndighetene. Dette er ytterst uheldig!!