Høringssvar fra Isvasand

Dato: 21.03.2022

Nei,dette forslaget er en totalt uforholdsmessig inngripen i folks liv. Aksepteres ikkje.