Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 565333

Dato: 21.03.2022

Jeg sier nei til forlengelse av disse tiltakene. De er uvitenskapelige, grunnlovsstridig og umoralsk. Viser til Hans Petter Gravers kronikk i Morgenbladet 8. mars.