Høringssvar fra Mariann Elisabeth Lien

Dato: 10.03.2022

Nei. Det er ikke behov for forlengelse av disse lovene. Forslaget må forkastes.