Høringssvar fra Benedicte J

Dato: 21.03.2022

Jeg sier klart og tydelig NEI!, til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven. Smittevernstaten vil da true rettsstaten hver gang et influensavirus dukker opp i befolkningen og myndighetene med makt gjennomfører tvangsmessige og frihetsberøvende tiltak som er både grunnlovsstridige og menneskerettighetsstridige. Nei takk.

Benedicte J