Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 214222

Dato: 12.03.2022

NEI til - forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien