Høringssvar fra Berit Buvarp

Dato: 21.03.2022

Jeg går imot forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapndemien.