Høringssvar fra Henriette Thorp

Dato: 20.03.2022

Ønsker med dette høringssvaret å si tydelig ifra! Jeg tar sterk avstand fra alt som går på bekostning av vår grunnlov og våre menneskerettigheter. Det henger ikke på grep å videreføre midlertidige forskriftshjemler/ helseberedskapslov. Folk kan selv ta ansvar for egen helse. Det er tydelig at en videreføring ikke lenger handler om helse og har rot i andre ønsker som ikke passer seg i et demokrati.