Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 486016

Dato: 20.03.2022

Jeg er i mot en forlengelse av tiltakene.