Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 425123

Dato: 20.03.2022

Jeg tar avstand fra dette, og ber om rett til å velge selv. Ønsker et demokrati, og ikke det vi har idag.