Høringssvar fra Amalie vp

Dato: 21.03.2022

Nei til koronasertifikat.

Nei til å miste rettigheter.

Nei til tvangsvaksinering.

Nei til hele forslaget.