Høringssvar fra Jostein Krogsgård Meen

Dato: 21.03.2022

Helt uaktuelt og unødvendig.

Skrinlegg alle disse planene umiddelbart.

Jostein Krogsgård Meen