Høringssvar fra Christopher Briggs

Dato: 20.03.2022

Jeg er helt imot forlengelse av disse tiltakene *uten at Stortinget hele tiden og til alle tider skal ha innsyn og kontroll.

Disse smittevernsbestemmelsene setter etter mi mening hele vårt demokrati i fare.

Jeg vender tommelen ned, som jeg gjorde med den forrige høringen.

For meg koker det ned til at den lovgivende makten valgt av folket (Stortinget) IKKE må overstyres av regjeringen. Hvis regjering ønsker noe legitimitet *må* Stortinget ha siste ord, og ikke "siste ord" slik at unntakslover kan godkjennes en periode og regjering bare styrer imellomtid. Stortinget må hele tiden kunne kontrollere, endre, legge til eller forkaste hva som blir vedtatt.

Jeg sier nei til dette forslaget også!