Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 567217

Dato: 21.03.2022

Jeg er sterkt i mot at dette innføres og er for frihet for mennesket.
stopp forslaget!!'