Høringssvar fra Bjor Bohne

Dato: 21.03.2022

Jeg sier nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien

Det som blir foreslått her er tiltak for frihetsberøvelse og kontroll, og er ikke tiltak som er forankret i smittevern i forhold til den kunnskapen vi sitter med nå. Å skille mellom vaksiner og uvaksinert samt å åpne for forlengelse av karantene samt et utvider testregime fører ingen ting godt med seg. Hverken medmenneskelig eller medisinsk.

Et slikt sterkt ønsle om videreføring tyder på at det ligger en annen agenda bak, enn det som handler om helse.