Høringssvar fra Anita Agnemyr

Dato: 16.03.2022

Jeg er i mot dette, samt at Smittevernlov / forskrifter aldri skal stilles over Norges Grunnlov og Menneskerettighetene.