Høringssvar fra Olaf Nielsen

Dato: 20.03.2022

Dette er jeg helt imot.

Det er et brudd på menneskerettighetene og personlige rettigheter.

Jeg lurer også på hvorfor mitt tidligere høringssvar har blitt slettet? Det er et brudd på ytringsfriheten og demokratiets regler.