Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 114536

Dato: 08.03.2022

Absolutt NEI til høringsforslaget! Å tvinge en hel nasjon i knestående pga et relativt ufarlig virus er i mitt hode helt hårreisende. Rust opp helsevesenet i stedenfor å bygge det ned, og gi syke riktig behandling! Stopp tyranniseringen umiddelbart! Dere skal jobbe FOR folket, ikke MOT. Husk det! Dere er i ferd med å ødelegge alt vi tidligere har verdsatt med landet vårt. Snu nå før det er for sent!