Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 142232

Dato: 09.03.2022

Nei til koronapass. Ja til våre menneskerettigheter.