Høringssvar fra Hanne Kristin lervåg Nilsen

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette, og for frihet og menneskerettigheter!
Mvh Hanne Kristin