Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 474029

Dato: 20.03.2022

Nei! Nok er nok!