Høringssvar fra Annie Hågensdottir

Dato: 12.03.2022

Jeg ønsker at vi får retts-staten tilbake umiddelbart ! Jeg vil ikke ha forlengelse av hastegodkjente regler enda et år. Norge er er et demokrati, og om det skal fortsette å være det, må dere stoppe dette forslaget nå, og evaluere hva som har vært fordeler og ulemper hittil siden smittevern fikk overskygge alt annet lovverk. Det gjelder barns rettigheter også. Missbruk ikke tilliten fra det Norske folk, som er helt unik! Vennligst vis at faglige vurderinger fra flere hold får sin verdi og blir verdsatt til folkets beste! og slik at overleveringen av et bærekraftig samfunn kan la seg gjøre.. også for den kommende generasjonen.. og forhåpentlig videre til deres barnebarn.