Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 404338

Dato: 20.03.2022

Jeg er IMOT dette.  Jeg er For FRIHET og VERN av MENNESKERETTIGHETER