Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 366424

Dato: 19.03.2022

Jeg sier NEI til koronasertifikat og dermed NEI til forlengelse av forskriftshjemlene i forhold til håndteringen av "koronapandemien". Den såkalte koronavaksinen, som er premisset for denne passerseddelen (sertifikatet) ble promotert og lurt/ presset på store deler av befolknimgen, fordi den angivelig var "trygg og effektivt", og fordi det angivelig ikke fantes andre behandlingsalternativ for den "livstruende pandemien" Covid-19. Den kunne dermed administreres til befolkningen under såkalt "nødgodkjenning". Alle disse overnevnte premisser (trygg og effektiv, ingen annen behandling, livstruende pandemi) er usannheter. Denne konklusjonen har jeg kommet fram til blant annet på bakgrunn av advokat Reiner Fuellmich og hans team sitt omfattende etterforskningsarbeid gjennom "Corona Investigative Committee" https://corona-ausschuss.de/en/ og resultatene de har kommet fram til og utførlig presentert i "Grand Jury The court of public opinion" https://ratical.org/PandemicParallaxView/GrandJury-CourtOfPublicOpinion.html