Høringssvar fra Elin Tønjum

Dato: 21.03.2022

Det er viktig at vanlige folks medfødte rettigheter ikke krenkes eller innskrenkes ytterligere. Den såkalte kriseloven, er i strid med bl a grunnloven, menneskerettigheter og EU sine 4 friheter. Alle levende individer må ha rett til å bestemme over sin egen kropp og ferdes fritt, uten diskriminering.

Det har vært gjort krenkelser og urett, som bør rettes opp i. Folket har vært ført bak lyset med usann informasjon og blitt presset til å ta vaksiner og tester som var til mer skade enn gavn. De skyldige bør stå til rette for hva de har gjort - ikke tillates å gjøre mer urett.