Høringssvar fra Erlend Bjarte Larsson

Dato: 21.03.2022

Tiltakene har vert svært inngripende og bør ikke videreføres.