Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 240925

Dato: 14.03.2022

Nei! Det finnes ikke grunnlag for dette! Ferdig nå!