Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 440627

Dato: 20.03.2022

Nei, dette høringsvarsel ønsker eg ikke å støtte. Er helt imot forslagene her