Høringssvar fra Anders Vanderloock

Dato: 20.03.2022

Jeg er i mot dette og for frihet og vern av menneskerettigheter.