Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 168020

Dato: 10.03.2022

Jeg finner det helt uakseptabelt at man har så korte høringsfrister i så alvorlige spørsmål, og anser det som et angrep på demokratiet og menneskerettigheter.
Dette diktaturet må nå ta slutt, vi skal ha demokratiet tilbake.
Avslutt denne smittevernstaten umiddelbart.