Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 261647

Dato: 15.03.2022

Jeg er sterkt i mot dette.