Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 516238

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette og FOR vern av frihet og menneskerettigheter!