Høringssvar fra Arild Nordstrand

Dato: 21.03.2022

Nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.