Høringssvar fra Annelise Ringsby

Dato: 21.03.2022

Regjeringens ønske om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien må avvises.

Det er svært lite tillitvekkende at høringsfristen igjen er ulovlig kort, og at det ønskede forslaget om fortsatt ekstrem regulering av vår hverdag foregår uten en skikkelig, offentlig debatt, uten sensur, og der ulike stemmer fra fagmiljøene blir hørt.

Et menneske er født fritt, og har ukrenkelige rettigheter. Retten til liv handler om mer enn å overleve. Nylig foretatte metaanalyser viser at nedstengning av samfunnet hadde liten eller ingen positiv helseeffekt. Derimot hadde den enorme negative konsekvenser for samfunnet og oss på mange andre områder; økonomisk, kulturelt, sosialt og mentalt. Mange mennesker fikk livene sine fullstendig ødelagt som følge av tiltakene. Det finnes overhode ingen forholdsmessighet i det som ble gjort, og konsekvensanalysene uteblir. Problemene nedstengingen av samfunnet gir, må veies opp mot det vi vinner. Hvor mye veier økende sosial angst, depresjon og selvmordstanker, økonomisk ruin, tapt læring, tapt tid, tapt levd liv, tapt ungdom, tapt alderdom osv. på vektskålen? Disse avveiningene har vi som befolkning rett på å få vite.

I tillegg, med stadig ny informasjon om virusets opprinnelse og beskaffenhet, slik som at bestanddeler av viruset tilhører allerede patentert materiale (Moderna, 2015), er behovet for en grundig gjennomgang av de to siste årene med tanke på legitimitet påkrevet. Koronatiltakene uthuler våre rettigheter og strider mot alt av lover; Grunnloven, Menneskerettighetene, Nürnbergkodelsen og Helsinkideklarasjonen. En forlengelse av midlertidige forksriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien må kategorisk avvises. Jeg sier nei.