Høringssvar fra Anita Gustad

Dato: 07.03.2022

La loven være som den er pr idag.

Den fungerer godt nok!