Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 260929

Dato: 15.03.2022

Er imot forlengelsen av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.