Høringssvar fra Are Hegrand

Dato: 10.03.2022

At befolkningen nå utsettes for en super-eksperimentell "vaksine", for en sykdom som kun de aller eldste dør av, er intet mindre enn hårreisende. Dette har INGENTING med helsevern å gjøre, og ALT med kontroll over befolkningen å gjøre. Nei til forlengelse av denne absurde kriselovgivningen, og ja til folkedomstol for regjeringene til Støre og Solberg! Dra også Høie, Gullvog og Stoltenberg inn for domstolene, for disse har gjort seg skyld i forbrytelser mot menneskeheten.