Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 21.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er imot dette og for frihet og vern av menneskerettigheter!