Høringssvar fra Isac Reinsfelt Krogh

Dato: 21.03.2022

Jeg er i mot en forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien, da disse midtlertidige forskriftene kan, i en høy grad begrense friheten til norske statsborgere, og at disse alvorlige begrensningene av norske statsborgeres frihet bryter med de universelle menneskerettighetene, og kongeriket Norges grunnlov.

Det er hverken hensiktsmessig eller forsvarlig med innreisekarantene, isolering eller smittekarantene, og det er tvilsomt om det i det hele tatt har hatt noen effekt i å bremse spredningen av nye virusvarianter. Kongeriket Norges grunnlov gir en hver norsk statsborger fri adgang til riket, det må derfor være opptil hver enkelt norske statsborger selv å bestemme om man ønsker å gå i isolasjon eller karantene ved ankomst til Norge.

Covid-19 er en sykdom som vi må lære å leve med, og effekten av disse tiltakene er høyst tvilsomme, og kan ikke bevises å være effektive i å begrense smittespredningen. Tiltakene har også vært en stor belastning for hele den norske befolkningen, og har bidratt til å svekke den norske økonomien, disse midlertidige bestemmelsene bør derfor opphøre umiddelbart.