Høringssvar fra Lene

Dato: 16.03.2022

Forslaget om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien må forkastet.

Jeg samtykker ikke.