Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 361514

Dato: 19.03.2022

Norge som ett demokratisk samfunn søker gjennom lover og forskrifter å beskytte enkeltmennesker. Gjennom generasjoner har landet vårt vært bygd opp på gode verdier, der man ivaretar hvert enkelt individ uten å ekskludere noen. Ber på det sterkeste at denne praksisen fortsetter, og at denne forskriften frafalles.