Høringssvar fra Gøran Nordstrøm

Dato: 08.03.2022

Hva er det dere folkevalgte ikke skjønner?

NEI!