Høringssvar fra Aud Jenssen

Dato: 19.03.2022

Jeg sier nei til forslag om forlengelse av reglene om koronasertifikat. Med de erfaringene staten har opparbeidet seg nå, klarer den å håndtere korona og eventuelle andre sykdommer på en måte som ikke griper så drastisk inn i livene til folk som her er foreslått.

Aud Jenssen