Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 455547

Dato: 20.03.2022

NEI til forlengelse av smittevernloven