Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 187880

Dato: 10.03.2022

Avslutt de midlertidige koronahjemlene i smittevernloven og helseberedskaploven straks.